Psychotherapie is een manier om psychische klachten en problemen te behandelen.  Door middel van gesprekken proberen we uit te zoeken waar de problemen zich juist situeren en hoe er oplossingen kunnen worden gevonden voor problemen die er zijn of manieren om eventuele beperkingen te verdragen.

Psychotherapie is werken op maat.  Ik heb geen standaard-antwoorden of trukendozen die gaan helpen bij jouw problemen.  Samen met jou zoek ik wat voor jou passend voelt, waar jij je kan in vinden.  Ieder mens is anders en er bestaan dus geen standaardbehandelingen.  Dit maakt dat psychotherapie wat tijd in beslag kan nemen, langer dan je soms in eerste instantie zou denken of willen.  We nemen zoveel tijd als wenselijk maar niet langer dan nodig.

Mensen komen bij mij met uiteenlopende klachten en vragen: identiteitsproblemen, levensfaseproblemen, problemen met emotieregulatie, relationele moeilijkheden zowel individueel als in koppel, problemen met impulsiviteit en destructiviteit, vragen rond rouw en rouwverwerking, depressieve klachten, destructieve patronen, vragen of worstelingen rond genderidentiteit, trauma, … .

Ik werk vooral cliënt-gericht en volgens EFT. Cliënt-gerichte experiëntiële psychotherapie is een ervaringsgerichte manier om contact te maken met jouw eigen innerlijke wereld.  Er groeit een besef over wat je bezig houdt maar vooral ook over wat dit met je doet, wat je voelt en kan ervaren.  Dit is een gevoelde beleving en is dus van een andere orde dan enkel maar het rationele begrijpen.  Dit is iets wat we samen proberen zoeken, in het contact en in nabijheid.  Deze vorm van therapie schept de voorwaarden om zelf oplossingen en waarden te vinden of terug te vinden.

Emotion Focused Therapie (EFT) is een emotie-gerichte behandeling.  Het is een samenhang tussen de cliëntgerichte-, gestalt- en existentiële therapieën in combinatie met de emotietheorieën.  In EFT wordt er met de totale persoon gewerkt, niet met de klachten en er wordt aandacht gegeven aan elke cliënt in zijn of haar uniek-zijn.This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.