Cliënt-gerichte experiëntiële psychotherapie is een ervaringsgerichte manier om contact te maken met jouw eigen ervaring en daar symboliseringen voor vinden door er bijvoorbeeld woorden aan te geven.  De ervaring wordt uitgedrukt en er groeit een besef over wat je bezig houdt.  Dit is een gevoelde beleving en is dus van een andere orde dan enkel maar het rationele begrijpen.  Dit vindt plaats in het contact en de nabijheid van een aanvaardende, authentieke en empathische therapeut.  

Deze vorm van therapie schept de voorwaarden om zelf oplossingen en waarden te vinden of terug te vinden.

Emotion Focused Therapie (EFT) is een emotie-gerichte behandeling.  Het is een samenhang tussen de cliëntgerichte-, gestalt- en existentiële therapieën in combinatie met de emotietheorieën.  In EFT wordt er met de totale persoon gewerkt, niet met de klachten en er wordt aandacht gegeven aan elke cliënt in zijn of haar uniek-zijn.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.