Dialectische Gedragstherapie

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een derde generatie gedragstherapie en onderscheidt zich van cognitieve gedragstherapie doordat er veel gewerkt wordt rond acceptatie via mindfulness en niet enkel rond het veranderen van gedrag.

Mensen die worstelen met emoties en het reguleren ervan, (terugkerende) problemen ondervinden in relaties, momenten hebben van crisis soms gepaard gaande met automutilatie of suïcidegedachten, gevoelens van leegte en verveling ervaren, trage terugkeer naar een emotioneel basisniveau ervaren, destructief en/of risicovol gedrag stellen, problemen met hechting ondervinden, zwart-wit denken, overspoeling door emoties of het wegduwen ervan,… kunnen bij mij terecht om door middel van vaardigheden uit DGT meer grip te krijgen op de problemen die zich stellen.

Een verwijzing naar een vaardigheidstraining in groep kan aangewezen zijn. DGT bestaat namelijk altijd uit deelname aan een vaardigheidstraining en een individuele therapie.
De vaardigheidstraining is een training in groep waar volgende delen aan bod komen: crisisvaardigheden, kernoplettendheidsvaardigheden, emotieregulatievaardigheden en intermenselijke effectiviteitsvaardigheden. Daarnaast moet de cliënt een individueel traject volgen bij een DGT-coach om de geleerde vaardigheden in zijn of haar dagelijks leven te integreren.

Sommige mensen hebben baat bij een heel duidelijk DGT-kader met de instrumenten die worden gebruikt zoals een dagboekkaart. Anderen hebben dan weer baat bij meer gesprekstherapie op basis van DGT om grip te krijgen op de moeilijkheden die er zijn. Beiden zijn mogelijk.
Er wordt meestal ook een telefonische crisisregeling uitgewerkt waarbij de cliënt beroep kan doen op mij in momenten van crisis.

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat DGT is, verwijs ik graag naar dit filmpje “What the heck is DBT?”:


https://www.youtube.com/watch?v=Stz–d17ID4&list=PLWI6ayPZnZD9E0keHp3Zp3CWS8BN6Pn3O

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.