Over mezelf

Mijn naam is Evelien (°1980). Ik woon en werk in Gent, de stad waar ik van hou.

Tijdens mijn studies ben ik geboeid geraakt door mensen, hun verhalen, hun noden en verlangens op psychisch en relationeel vlak.  Vanuit deze invalshoek heb ik gekozen om psychotherapeut te worden om naast mensen staan en samen te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen ook als die er niet meer lijken te zijn.

Als cliënt-gericht en experiëntieel psychotherapeut werk ik vooral met wat er zich nu in het leven van de cliënt afspeelt, met de ervaring in het hier en nu. Hoe we ons nu voelen en gedragen heeft vorm gekregen door ervaringen uit het verleden, zowel de ervaringen als kind, uit ons gezin van herkomst als latere ervaringen. Hoe we dus gehecht zijn, speelt mee in het hier en nu en kan ons helpen om te zoeken wat we vandaag nodig hebben.

Ik hecht veel waarde aan de relatie tussen therapeut en cliënt en wat deze kan betekenen in het proces naar herstel.
Een authentieke en aanvaardende houding staan voor mij voorop.  Vertrouwen is het sleutelwoord. We onderzoeken in een veilige ruimte waar voor jou de moeilijkheden en obstakels zich bevinden.  Ik probeer samen met jou te zoeken naar wat er speelt in jouw innerlijke wereld. Dit samen nieuwsgierig ontdekken, is een heel bijzonder proces.

Ik heb gewerkt zowel op een crisisdienst van een psychiatrisch ziekenhuis alsook op een behandelafdeling. Al ruim 10 jaar ben ik aan de slag als therapeut en teamcoach in een CGG. Dit werk combineer ik met een privé-praktijk. Daarnaast geef ik workshops en vormingen op vraag.

Weetgierig en zoekend zijn woorden die mij typeren en vandaar school mij regelmatig bij. Daarnaast ben ik aangesloten bij de VVCEPC, de beroepsvereniging van cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeuten en counselors in Vlaanderen.

Ik vind mezelf engageren belangrijk vandaar dat ik recent ook lid ben geworden van het bestuur van deze beroepsvereniging en de taak van penningmeester op mij neem.

Ik word telkens geraakt door het doorzettingsvermogen en de kracht die mensen steeds opnieuw zoeken en vinden om verder te gaan. 
Of zoals ik tegen mijn kinderen zeg:  “Ik spreek met mensen die zich zorgen maken, die zich niet goed voelen, die alleen niet meer zo goed met de problemen die er zijn, om kunnen.  Ik probeer samen met hen stil te zijn bij wat er is, oplossingen te zoeken, en als die er niet zijn, zoeken we manieren om te aanvaarden wat er is.  Zo probeer ik mensen te helpen, om meer zichzelf te zijn en sterker in het leven te staan. Dat is wat mijn job zo betekenisvol maakt en waarom ik zo van dit werk hou.”  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.