Over mezelf

Ik ben Evelien De Meyer (°1980) en in eerste instantie ben ik opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige, een basis om fier op te zijn. Tijdens dat werk ben ik geboeid geraakt door het werken met mensen, hun verhalen, hun noden en verlangens.  Vanuit deze invalshoek heb ik gekozen om psychotherapeut te worden om naast mensen staan en samen te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen als die er niet meer lijken te zijn.

Als cliënt-gericht en emotion-focused psychotherapeut hecht ik veel waarde aan de relatie die ontstaat tussen therapeut en cliënt en wat deze kan betekenen in het proces naar herstel.  Een authentieke en aanvaardende houding staan voor mij voorop.  Vertrouwen is het sleutelwoord. Samen onderzoeken we in een veilige ruimte waar voor jou de moeilijkheden en obstakels zich bevinden.  Ik probeer samen met jou te zoeken naar wat er speelt in jouw innerlijke wereld. Dit samen nieuwsgierig ontdekken, is een heel bijzonder proces.

Ik word telkens geraakt door het doorzettingsvermogen en de kracht die mensen steeds opnieuw zoeken en vinden om verder te gaan. 

Of zoals ik tegen mijn kinderen zeg:  “Ik spreek met mensen die zich zorgen maken, die zich niet lekker voelen, die alleen niet meer zo goed met de problemen die er zijn, omkunnen.  Ik probeer samen met hen oplossingen te zoeken en als die er niet zijn, zoeken we manieren om te aanvaarden wat er is.  Zo kan ik mensen verder helpen, om meer zichzelf te zijn en sterker in het leven te kunnen staan en dat is wat ik zo waardevol vind aan deze job!”  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.